ฉันจะใช้เฟสบุ๊คใหม่ แทนเฟสบุ๊คเก่า ได้อย่างไร?

คุณสามารถมีได้แค่ 1 บัญชีเกม ต่อ เซิฟเวอร์ ที่ผูกกับ 1 บัญชีเฟสบุ๊ค คุณไม่สามารถแทนบัญชีปัจจุบันได้

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

0 ข้อคิดเห็น

บทความนี้ถูกปิดการแสดงข้อคิดเห็น
สนับสนุนโดย Zendesk