ต้องใช้การเชื่อมต่อทางอินเตอร์เน็ต เพื่อเล่น Bloodline TH หรือไม่?

ต้องใช้ค่ะ Bloodline TH สามารถเล่นได้ โดยใช้เน็ตเวิร์ค 3G/4G/LTE หรือ เชื่อมทาง Wifi

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

0 ข้อคิดเห็น

บทความนี้ถูกปิดการแสดงข้อคิดเห็น
สนับสนุนโดย Zendesk