ทำไมบัญชี (ลิงค์กับเฟสบุ๊ค) รีเซ็ท?

ทุกๆ บัญชีที่ผูกกับเฟสบุ๊คในเซิฟเวอร์ของเรานั้น ปลอดภัย หากคุณพบว่า บัญชีของคุณถูกรีเซ็ท อาจจะเกิดจาก:

- คุณใช้เฟสบุ๊คที่ต่างจากเดิมในการล็อกอิน
- คุณอยู่ต่างเซิฟเวอร์

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

0 ข้อคิดเห็น

บทความนี้ถูกปิดการแสดงข้อคิดเห็น
สนับสนุนโดย Zendesk