ทำไมฉันจ่ายเงินจำนวนไม่ตรงกับที่เห็นในเพจ ท็อปอัพ?

จำนวนเงินที่เห็นในเพจท็อปอัพ คือ หน่วยเงิน ดอลล่าร์สหรัฐ (US$) จำนวนเงินที่อยู่ในบิล จะถูกเปลี่ยนให้มีค่าเท่ากับเงินสกุลท้องถิ่นของคุณ

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

0 ข้อคิดเห็น

บทความนี้ถูกปิดการแสดงข้อคิดเห็น
สนับสนุนโดย Zendesk