รายงานบั๊คได้ที่ไหน?

กรุณาแชร์ปัญหาบั๊ค ทางฟอรั่มของเรา ที่นี่: http://bit.ly/2izkLEX

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
0 จาก 1 เห็นว่ามีประโยชน์
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

0 ข้อคิดเห็น

บทความนี้ถูกปิดการแสดงข้อคิดเห็น
สนับสนุนโดย Zendesk