Thiết bị nào hỗ trợ để chơi Gia Tộc Ma Cà Rồng?

Gia Tộc Ma Cà Rồng hỗ trợ hầu hết các thiết bị iOS và Android . Nếu gặp phải bất kỳ vấn đề gì về Gia Tộc Ma Cà Rồng, vui lòng liên hệ tới Dịch Vụ Chăm Sóc Khách Hàng bằng cách: Truy cập Làng > Thư Viện > Chăm Sóc Khách Hàng để gửi phản hồi.

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

0 Bình luận

Bài viết bị đóng bình luận.
Được bảo trợ bởi Zendesk