Ngọc là gì và làm cách nào để tìm chúng?

Ngọc là đơn vị tiền tệ trong Game có thể dùng để Triệu Hồi Anh Hùng, Tạo Bang Hội và Đổi Tên, Bổ Sung Thể Lực, Mua Vàng, Mua Năng Lượn, Mua Vật Phẩm, Thức Tỉnh Tiềm Năng, Tiến Hóa Nhanh, Tháp Thời Gian và rất nhiều chức năng khác.

Ngọc Miễn phí sẽ được thưởng khi bạn tham gia tiến trình Game (VD: Thưởng qua Chương, Nhiệm Vụ Hàng Ngày, Nhiệm Vụ Chính, Tăng Cấp Đội Hình, Cờ Phi Hành, Đấu Trường). Bạn cũng có thể mua Ngọc qua “Nạp Tiền”

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

0 Bình luận

Bài viết bị đóng bình luận.
Được bảo trợ bởi Zendesk