Lợi ích của Đăng Nhập bằng Tài Khoản Facebook là gì?

Đăng Nhập bằng Tài Khoản Facebook sẽ cho phép bạn giữ nguyên dữ liệu game và Giao dịch kể cả khi thay đổi thiết bị.

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

0 Bình luận

Bài viết bị đóng bình luận.
Được bảo trợ bởi Zendesk