Có cần kết nối Internet để chơi Gia Tộc Ma Cà Rồng?

Có. Gia Tộc Ma Cà Rồng phải được chơi trên mạng 3G/4G/LTE hoặc với kết nối WiFi.

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

0 Bình luận

Bài viết bị đóng bình luận.
Được bảo trợ bởi Zendesk