Bang Hội là gì?

Bang Hội là nơi người chơi cùng kết hợp lập chiến lược và gây dựng đội hình cùng các Hội Viên khác tham gia vào Chiến Hội. Một số chức năng dành cho Bang Hội bao gồm Cửa Hàng Bang Hội cho phép mua các Thẻ bài như Huân Chương Danh Dự, chơi Mini-Game với chế độ Cờ Phi Hành và sử dụng Tháp Thời Gian để tăng EXP cho các Anh hùng.

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

0 Bình luận

Bài viết bị đóng bình luận.
Được bảo trợ bởi Zendesk