Tàu Buôn là gì?

Tàu Buôn là nơi bạn có thể mua các Vật phẩm, thẻ EXP và Mảnh Ghép Anh Hùng sử dụng Vàng và Ngọc. Tàu Buôn sẽ được cập nhật lại vào 9h00 sáng và 12h00 trưa (GMT+7)

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

0 Bình luận

Bài viết bị đóng bình luận.
Được bảo trợ bởi Zendesk