Chức năng Kết Bạn sử dụng như thế nào?

Kết bạn với người chơi khác cho phép bạn sử dụng  Lãnh đạo của nhau khi chiến đấu ở chế độ Nhiệm Vụ, Thử Thách và Sự Kiện nhưng không được sử dụng trong Đấu Trường. Bạn cũng có thể nhận Điểm Bằng Hữu khi bạn bè dùng Anh Hùng của bạn để chiến đấu. Điểm Bạn Bè sẽ được dùng để Triệu hồi Anh Hùng giúp tăng sức mạnh cho Đội hình.

Mỗi Anh Hùng của Bạn Bè chỉ có thể được sử dụng 1 lần trong 2 giờ. Sau khi bạn dùng một Anh Hùng, nhân vật đó sẽ không hiển thị tiếp nhưng bạn có thể dùng Anh Hùng của Bạn Bè khác.

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

0 Bình luận

Bài viết bị đóng bình luận.
Được bảo trợ bởi Zendesk