Tại sao tài khoản của tôi (Đã liên kết với Facebook) bị mất dữ liệu?

Tất cả các Tài Khoản liên kết với Facebook sẽ được lưu dữ liệu trong Server. Nếu bạn phát hiện tài khoản của mình bị mất dữ liệu, có thể là do một trong số các lỗi sau:

-    Bạn đã dùng tài khoản Facebook khác để đăng nhập
-    Bạn đã đăng nhập vào Server khác.

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

0 Bình luận

Bài viết bị đóng bình luận.
Được bảo trợ bởi Zendesk