Làm cách nào để nâng cấp Tài Khoản Khách thành Tài Khoản Facebook?

Vào “Nạp” > Nhấn vào mua bất kỳ thứ gì và bạn sẽ được chuyển sang trang đăng nhập để nâng cấp Tài Khoản Game sang Tài Khoản Facebook.

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

0 Bình luận

Bài viết bị đóng bình luận.
Được bảo trợ bởi Zendesk