Hệ thống VIP

•Hệ Thống VIP là gì?
Hệ thống VIP là một Chương trình Khuyến khích người chơi mua Ngọc trong Gia Tộc Ma Cà Rồng.

•Làm cách nào để nâng cấp VIP?
Người chơi nâng cấp kinh nghiệm VIP bằng cách mua Ngọc trong Game. Đạt đủ kinh nghiệm VIP sẽ nâng cấp VIP.
 
•Kinh Nghiệm VIP được tính thế nào?
Kinh nghiệm VIP được tăng dựa vào lượng Ngọc mua được. VD: mua 60 Ngọc sẽ nhận 60 Kinh Nghiệm VIP.

•Gói Gia Nhập tặng kèm Ngọc có được tính vào Kinh Nghiệm VIP?
Rất tiếc Ngọc tặng kèm ở gói Gia Nhập không tăng được Kinh Nghiệm VIP. Nhận 120 Ngọc Mỗi ngày từ Thẻ Ngọc 30 Ngày cũng không tăng Kinh Nghiệm VIP cho bạn.

•Lợi ích của VIP là gì?
Khi là VIP, người chơi sẽ nhận được những đặc quyền sau:

-Giới hạn mua Vàng hàng ngày: X lần
-Giới hạn mua Thể Lực hàng ngày: X lần
-Sức chứa Anh Hùng Tối đa +X
-Giới hạn mua Năng Lượng Đổi Nghề hàng ngày: X lần
-Mở khóa một số chức năng ở các cấp VIP nhất định.
-Thưởng Nhiệm vụ: Thưởng thêm khi đạt đến cấp VIP nhất định.
-Đăc quyền VIP được tích lũy và không chồng chéo, vì vây hãy so sánh đặc quyền của cấp VIP tiếp theo với đặc quyền cấp VIP hiện tại để tìm hiểu bạn sẽ mở khóa gì ơ cấp VIP tiếp theo!

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

0 Bình luận

Bài viết bị đóng bình luận.
Được bảo trợ bởi Zendesk