Tại sao tôi phải trả số tiền khác với giá vật phẩm trong trang Nạp Tiền?

Giá vật phẩm trong Trang Nạp Tiền hiển thị bằng Đô-la Mỹ. Lượng tiền được quy thành  tiền Việt tương đương với giá Đô-la Mỹ sau khi chuyển đổi tỷ giá.

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

0 Bình luận

Bài viết bị đóng bình luận.
Được bảo trợ bởi Zendesk