Tôi sẽ thông báo Lỗi ở đâu?

Nếu bạn gặp phải bất kỳ lỗi nào trong quá trình chơi, bạn có thể chia sẻ trên Forum của chúng tôi tại địa chỉ: http://bit.ly/2izkLEX

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

0 Bình luận

Bài viết bị đóng bình luận.
Được bảo trợ bởi Zendesk