Lỗi: Xác minh Tài khoản Cherry thất bại.

Nếu tài khoản của bạn không bị khóa hay chặn nhưng bạn cứ bị báo lỗi Xác minh Tài khoản thất bại, có nghĩa là bạn đã Đăng nhập Game với Mật khẩu sai/không có thực.

Nếu bạn quên Tên và/hoặc Mật khẩu Đăng nhập Huyết Chiến Vô Cực. Bạn có thể thay đổi Mật khẩu trong Cổng Giao Dịch Cherry bằng cách: vào Cài Đặt (Hình chiếc bánh răng) và nhấn Đổi mật khẩu. Bạn sẽ bị yêu cầu nhập Mật khẩu hiện tại rồi sau đó nhập Mật khẩu mới bạn mong muốn và tích chọn "Áp dụng tới tất cả các Game của tôi" rồi nhấn Đệ trình. Điều này sẽ thay đổi cả Mật khẩu của Cổng Giao Dịch Cherry cùng các Tài khoản Game của bạn. Hãy đảm bảo rằng dùng địa chỉ email khi Đăng nhập vào Game sau khi cài đặt lại.

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

0 Bình luận

Bài viết bị đóng bình luận.
Được bảo trợ bởi Zendesk