Làm thế nào để có CP trong Huyết Chiến Vô Cực?

Bạn có thể có CP bằng cách dùng CC để mua trong Cửa Hàng Tiền Mặt.

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

0 Bình luận

Bài viết bị đóng bình luận.
Được bảo trợ bởi Zendesk