Huyết Chiến Vô Cực là Game chơi Miễn phí phải không? Sau vẫn miễn phí chứ?

Đúng vậy! Huyết Chiến Vô Cực là Game chơi Miễn phí. Huyết Chiến Vô Cực thu lợi nhuận thông qua việc Bán các Vật phẩm tiền mặt trong Cửa Hàng Tiền Mặt. Người chơi không bắt buộc phải mua các Vật phẩm đó nhưng rất nhiều người chơi quyết định mua đồ để tăng phần phấn khích khi vào Game.

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

0 Bình luận

Bài viết bị đóng bình luận.
Được bảo trợ bởi Zendesk