Tài khoản của tôi đã bị khóa, tôi cần làm gì?

Nếu tài khoản của bạn bị Chặn vui lòng Đăng nhập vào Cổng Giao Dịch Cherry và tạo ticket trong Hòm Thư Cherry để yêu cầu được hỗ trợ cho Tài khoản bị Chặn của mình.

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

0 Bình luận

Bài viết bị đóng bình luận.
Được bảo trợ bởi Zendesk