Tôi bị lừa đảo chiếm đoạt Vật Phẩm / Vàng của tôi!

Khuyến khích tiến hành các Giao dịch tại Nhà Giao Dịch/ Tạo Gian Hàng nhằm giảm nguy cơ bị lừa đảo.

Nếu sử dụng chức năng Mua Bán Trực Tiếp 1-1, nên kiểm tra thật kỹ Vật phẩm trước khi xác nhận vì người bán có thể thay đổi Vật phẩm ngay trước khi Giao dịch kết thúc.

Nếu giao dịch quá hời, chắc chắn đó là lừa đảo.

Chúng tôi rất tiếc phải thông báo rằng chúng tôi sẽ không thể khôi phục các tài sản trong Game bị mất do lừa đảo.

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

0 Bình luận

Bài viết bị đóng bình luận.
Được bảo trợ bởi Zendesk