Tôi nhận được email nói rằng tài khoản Game của tôi đã bị khóa!

Hãy cẩn thận; đó không phải Email chính thức từ Huyết Chiến Vô Cực!

Email được gửi từ Tài khoản Email với Tên miền Miễn phí.
Tất cả các thư chính thống từ Huyết Chiến Vô cực đều được gửi từ một địa chỉ Email kết thúc bằng cụm từ '@cherrycredits.com'. Các Tài khoản Email miễn phí từ Hotmail, Yahoo và Gmail hay bất cứ tên miền nào khác sẽ không bao giờ được chúng tôi dùng để liên lạc với người chơi.

Email yêu cầu thông tin đăng nhập của tôi.
Huyết Chiến Vô Cực không bao giờ yêu cầu cung cấp hoặc truy cập đến mật khẩu của cá nhân bạn. Hãy yên tâm rằng tất cả các thông tin cá nhân của bạn đã được Mã hóa an toàn trong hệ thống dữ liệu của chúng tôi.

Đừng bị mắc lừa bởi những thủ đoạn trên!

Nếu bạn nghi Tài khoản của mình đã bị xâm phạm, hãy thay đổi/đặt lại Mật khẩu Game ngay lập tức hoặc liên hệ tới Cherry Credits nếu bạn không thể truy cập vào Tài khoản của mình.

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

0 Bình luận

Bài viết bị đóng bình luận.
Được bảo trợ bởi Zendesk