GM kết bạn với tôi trên Facebook. Có thật không?

Các trang Fanpage Facebook chính thức của Huyết Chiến Vô Cực:
Bản Tiếng Việt: https://www.facebook.com/huyetchienvocuc
Bản Tiếng Trung: https://www.facebook.com/xuezhanwuji/
Bản Tiếng Anh: https://www.facebook.com/playconquera

Hãy cẩn thận với những kẻ Mạo danh muốn Kết bạn với bạn trên Facebook và tự nhận mình là Nhân viên của Huyết Chiến Vô Cực. Huyết Chiến Vô Cực sẽ không bao giờ hỏi hoặc truy cập vào Mật khẩu của bạn.

Hãy yên tâm rằng tất cả các thông tin cá nhân của bạn đã được Mã hóa an toàn trong hệ thống dữ liệu của chúng tôi.

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

0 Bình luận

Bài viết bị đóng bình luận.
Được bảo trợ bởi Zendesk