Tôi không nhận được Phần thưởng Sự kiện

Đa số các Phần thưởng sự kiện sẽ không được gửi ngay lập tức đến các nhân vật của bạn, tốt nhất bạn nên kiểm tra cẩn thận Thông tin Sự kiện trên trang web của Huyết Chiến Vô Cực.
Hạn trả Thưởng thường được đề cập trong phần Điều Khoản và Điều Kiện của sự kiện.

Nếu bạn chưa nhận được Phần thưởng Sự kiện trong vòng 24h sau hạn Trả Thưởng, vui lòng gửi ticket tới Hòm Thư Cherry với các thông tin sau:

Tên Sự Kiện (VD: Thêm nhiều Chỗ chứa cho Ngân quỹ của bạn! (11-13/07))
Các IGN (Tên nhân vật) bị ảnh hưởng
Thế Giới

Vui lòng xác nhận rằng bạn đạt và hoàn thành các yêu cầu đề ra trong Sự kiện
Cung cấp các Hóa đơn Giao dịch trong thời gian diễn ra các sự kiện Giao Dịch Cash Shop hoặc Nạp. (Bạn có thể truy cập thông qua Nhật ký Giao dịch tại Cổng Giao Dịch Cherry)
Các thông tin bổ sung sẽ hỗ trợ bộ phận CSKH của Cherry Credits dễ dàng xác minh và điều tra vấn đề.

[Đặc biệt lưu ý] Rất tiếc phải thông báo, vì lý do kĩ thuật, các yêu cầu giải quyết tranh chấp hoặc điều tra được gửi hơn một tháng sau khi Sự kiện kết thúc sẽ không được giải quyết.

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

0 Bình luận

Bài viết bị đóng bình luận.
Được bảo trợ bởi Zendesk