Làm thế nào để Tạo tài khoản Huyết Chiến Vô Cực?

Tất cả những bạn đã có Tài khoản Cherry đơn giản chỉ cần Đăng nhập vào Game bằng:

- ID đăng nhập Cổng Giao Dich Cherry (Địa Chỉ Email) và Mật Khẩu
- ID Đăng Nhập Game Mặc Định và Mật Khẩu

Nếu bạn chưa có Tài khoản Cổng Giao Dịch Cherry, Đăng ký Miễn phí tại đây!

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

0 Bình luận

Bài viết bị đóng bình luận.
Được bảo trợ bởi Zendesk